Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

«Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα»

Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Κρήτης και ΙΤΕ

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για τη Δια Βίου Μάθηση, ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων «Mathesis» των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ, με αντικείμενο την παροχή στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων για τη διαρκή βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας όλων των πολιτών σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη ως προς τις απαιτήσεις αγορά εργασίας και γενικότερα σε ένα δυναμικό κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

Σκοπός του έργου είναι η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η υιοθέτηση πρακτικών από τους ωφελούμενους στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.
Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελεί η υλοποίηση των εξής τριών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων:
    1. «Δημοκρατίες στην Αρχαία Ελλάδα: Γένεση και Εξέλιξη».
Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η σταδιακή αλλαγή της θέσης του «δήμου» (του λαού, των πολιτών) ως προς την εξουσία. Παρουσιάζονται οι θεσμοί των δημοκρατικών πολιτευμάτων, οι αξίες τους, η εκπαίδευση και η συμπεριφορά του δημοκρατικού πολίτη, η αρχαία κριτική στη δημοκρατία και η επίδρασή της στη μεταγενέστερη ιστορική σκέψη.

    2. «Επιστήμη και 4η Βιομηχανική Επανάσταση:
Ένα στοίχημα για την ανθρωπότητα – Ένα στοίχημα για μας»
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι εξελίξεις στον τομέα της Βιολογίας, της Φυσικής και της Πληροφορικής που διαμορφώνουν ένα ραγδαία και διαρκώς μεταβαλλόμενο μέλλον εξετάζοντας μεταξύ άλλων:  
    • την προσπάθεια του ανθρώπου να νικήσει την νόσο και το γήρας.
    • τις ραγδαίες εξελίξεις που φέρνουν στην ιατρική -και όχι μόνο- η φυσική και ιδιαίτερα η νανομηχανική
    • τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης
    • τα ηθικά διλήμματα που συνοδεύουν τις εξελίξεις αυτές

    3.  «Επιστήμη Δεδομένων και Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση με Python».
Εδώ οι συμμετέχοντες αποκτούν εμπειρία στις τεχνικές επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων που χρησιμοποιούνται σήμερα σε πλήθος πεδίων, από τη δημοσιογραφία μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Οι τεχνικές και τα εργαλεία που παρουσιάζονται στο μάθημα είναι ακριβώς αυτά που χρησιμοποιούνται στην πράξη από επαγγελματίες αναλυτές και ερευνητές, ώστε οι συμμετέχοντες να κάνουν τις δικές τους αναλύσεις και να αξιοποιούν δεδομένα για τις δικές τους εφαρμογές.  

    • Μέσα από τον ασύγχρονο χαρακτήρα των μαθημάτων και τη διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού, δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έχουν πολλές περισσότερες ώρες μελέτης για να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα του αντικειμένου.
    • Τα τρία διαδικτυακά μαθήματα θα υλοποιηθούν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας OpenEdX/gr, της εξελληνισμένης εκδοχής της πλατφόρμας του Edx, του κέντρου, δηλαδή, ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων που έχουν ιδρύσει το Harvard και το ΜΙΤ.
    • Το εκπαιδευτικό υλικό, τα video καθώς και οι ενδιάμεσες ερωτήσεις, θα παραμένουν διαθέσιμες στην πλατφόρμα και μετά τη λήξη των μαθημάτων με ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση.

Τα μαθήματα αυτά, πέρα από τις γνώσεις που προσφέρουν, έχουν ως κοινό τους σημείο τη δημιουργία ενεργών πολιτών. Συγκεκριμένα,
    • ένα μάθημα με αντικείμενο τη Δημοκρατία, αλλά και τους κινδύνους που την έχουν απειλήσει ιστορικά, μεταφέρει στους συμμετέχοντες την αξία του Πολιτεύματος αυτού και τη σημασία της υπεράσπισής του.
    • η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση των ανθρώπων και στην πιο ενεργή συμμετοχή τους στα κοινωνικά πράγματα.
    • παρέχονται επαγγελματικά εφόδια σε ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, σε αναζήτηση εργασίας ή ακόμα και στην ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων που θα τους επιτρέψουν να είναι αποδοτικότεροι στην τωρινή εργασία τους.

Τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη στη σελίδα https://mathesis.cup.gr/.
Οι εγγραφές για το μάθημα «Δημοκρατίες στην Αρχαία Ελλάδα: Γένεση και Εξέλιξη» αρχίζουν την Τρίτη 30/11/2021, ενώ η επίσημη έναρξη του μαθήματος θα γίνει τη Δευτέρα 13/12/2021.
Τα μαθήματα «Επιστήμη και 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Ένα στοίχημα για την ανθρωπότητα – Ένα στοίχημα για μας» και «Επιστήμη Δεδομένων και Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση με Python» προγραμματίζονται για τον Φεβρουάριο του 2022.