Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

«Οι Σασμοί»

Γράφει ο Κωστής Ι.Γ Καλλέργης (ΚΙΓΚ)

Σάν Βγαίνω δά* στή  Σύνταξη,μά χρήμα δέ θά παίρνω !!

Λέω ν αρχίξω τσί «Σασμούς»* ,μά εκειά* τά καταφέρνω...

Μιά Εταιρεία γιά «Σασμούς» θά σιάξω* να κατέτε* !!

Κι όσοι χετε προβλήματα , εμένα νά γυρέτε.

Αναμεσός* είς τόν καυγά θά μπαίνω νά χωρίζω !

Μά όποια βούγια κουτουλούν καθόλου δέ θ αγκρίζω*...

Κάθε πρωΐ θά σκέφτομαι η μέρα πρίν κινήσει....

Μπάς και μού λάχει κουζουλός και μού τήν κοπανήσει...

Γιά κάθε ένα σκοτωμό κάθε πού θά γλυτώνω *...

Μπορεί αν παίρνω κάτι τις , νά κάθομαι σέ Θρόνο.

Καί τά ωζά * τού καθανιούς* μαρόπες και ζυγούργια*,

θά τά γυαέρνω* και κρηάς*  θά παίρνω είς τή βούργια*

Θά πάρω και μαθήματα ...τήν τέχνη θά τή μάθω

κι ώσπου ν ανάψει μιά φωθιά θά τήν νε κάνω άθο.*

Στά  Μυλοποταμίτικα θά βγώ εις τά Μιτάτα* !!

Νά δώ πώς γίνουνται οι «Σασμοί*» νά μή  μού βγούν πατάτα...

Και σάν αρχίξω τσί «Σασμούς»  μετά ή άνευ όρων,

Θά κλέψω ούλη τήν δουλειά τών φίλων Δικηγόρων..

Υ/Γ:

Δέν παίρνουν στούς «Σασμούς»λεφτά!! Μόνο ψυχές μερώνουν.

Είναι πανάρχαιος Θεσμός κι όλοι  τόν καμαρώνουν.

Ανάμεσα σ αυτούς κι εγώ κι ας έχει αγριάδα*.

Μία ρακί είν η ζωή . Μά νά χει πολλά γράδα.

Ρέθυμο 26/6/2020

Κιγκ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Δά ( εδά) τώρα

Σασμοί = Συμβιβασμοί

Κατέτε= κατέχετε - Γνωρίζετε

Σιάξω= ιδρύσω -φτιάξω

Γυρέτε= γυρεύετε αναζητείστε

Εκεια= εκεί

Αναμεσός= ανάμεσα

Καθανιούς= καθενός

Αγκρίζω= τσιγκλίζω

Γλυτώνω= διασώζω

Ωζά= Ζώα

Ζυγούρι = πρόβατο- αρνί 8-14 μηνών πού δέν έχει τεκνοποιήσει ακόμη

Βούργια= ταγάρι - Σακκίδιο Πλάτης υφαντό.

Αθος= στάχτη

Μιτάτα = πετρόχτιστα πρωτόγονα αρχιτεκτονήματα κατοικίας του βοσκού και τυροκομειό.

Γράδα: μονάδα μέτρησης ποσοστού αλκοόλης σέ ένα υδατικό διάλυμα .

Αντικαταστάθηκε από τά vol.

Συνήθως διπλάσια είναι η αντιστοιχία. Π.χ 20 γράδα μιά ρακι είναι 40°Vol