Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Άστεγος στο κέντρο της πόλης

Στην λεωφόρο Δικαιοσύνης

Είναι μια συνηθισμένη εικόνα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου αυτή με τον άπορο και άστεγο κάτω από τα αστέρια! Στην λεωφόρο Δικαιοσύνης, λοιπόν, και στο πλατύσκαλο ενός κτιρίου ο νεαρός έχει βρει θέση και περνά τις μέρες και τις νύχτες του. Σε άλλο σημείο, πάλι στο κέντρο, εντοπίζεται και άλλος και περιμετρικά και κάποιοι άλλοι. Οι περισσότεροι αρνούνται να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, παρά τις προσπάθειες των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου να μεταφερθούν στις δομές που έχει δημιουργήσει. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που δεν θα εκλείψει…