Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε Δήμους της Κρήτης

Από το Υπουργείο Εσωτερικών

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε 88 μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους της χώρας, για το 2019, με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000,00 ευρώ.

Αντιλαμβανόμενο τις επιπρόσθετες δυσκολίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι Δήμοι αυτών των κατηγοριών, το Υπουργείο Εσωτερικών ενισχύει εκτάκτως αυτούς τους δήμους για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Γι´ αυτό και τα κριτήρια κατανομής της ενίσχυσης καθορίζονται βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, εκτός από την αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, υλοποίησε και τη θέσπιση νέων κριτηρίων για την πιο δίκαιη και ορθολογική κατανομή αυτών των πόρων. Εκτός από τον πληθυσμό, πλέον θα λαμβάνονται υπόψη και μια σειρά άλλοι παράμετροι όπως η ορεινότητα, η νησιωτικότητα, καθώς και τα επίπεδα της ανεργίας και της φτώχειας.

Οι εν λόγω ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

  Μεταξύ των δικαιούχων Δήμων βρίσκονται και οι παρακάτω οκτώ από την Κρήτη:

Βιάννου Ηρακλείου, 220.900,00
Οροπεδίου Λασιθίου, 191.100,00
Άγιου Βασίλειου Ρεθύμνου, 246.100,00
Αμαρίου Ρεθύμνου, 222.400,00
Ανωγείων Ρεθύμνου, 191.400,00
Γαύδου Χανίων, 171.400,00
Καντάνου-Σελίνου Χανίων, 220.600,00
Σφακίων Χανίων, 189.900,00

Δείτε εδώ τον αναλυτικό πίνακα