Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Έρχεται νέο «Σπίτι μου» για φθηνά ακίνητα - Οι όροι και οι δικαιούχοι

Στο νέο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν και οι νέοι ηλικίας 25 έως 39 ετών οι οποίοι έμειναν εκτός του πρώτου κύκλου

Τη δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με φθηνό στεγαστικό δάνειο θα έχουν και οι 40άρηδες και 50άρηδες, ζευγάρια με παιδιά ή άγαμοι.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος «Σπίτι μου», ύψους 2 δισ. ευρώ, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να «τρέξει» από το φθινόπωρο, θα έχει μεγαλύτερη περίμετρο καθώς απευθύνεται σε περισσότερους από 30.000 δικαιούχους ηλικίας έως 50 ετών ενώ σχεδιάζεται  διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και στο τραπέζι βρίσκεται η χρηματοδότηση της αγοράς πιο καινούργιων σπιτιών, ηλικίας, κάτω των 15 ετών.

Στο νέο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν και οι νέοι ηλικίας 25 έως 39 ετών οι οποίοι έμειναν εκτός του πρώτου κύκλου είτε λόγω εισοδηματικών κριτήριων είτε γιατί δεν κατάφεραν να βρουν σπίτι ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών.
 

Η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση μέρους του προγράμματος από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω ανακατεύθυνσης κονδυλίων για άλλη χρήση. Μόλις οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες με τους πόρους και τις εγγυήσεις, θα περάσει το πρόγραμμα στην τελική μορφή, καθώς θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα και την Τράπεζα της Ελλάδος. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ύψους 1 δισ. ευρώ απευθυνόταν σε νέους και νέες 25-39 ετών και σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι στιγμής έχουν εκταμιευτεί 608,3 εκατ. ευρώ για 6.305 δικαιούχους, έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί 6.628 συμβάσεις και στο πρόγραμμα έχουν υπαχθεί 9.155 δικαιούχοι.

Βασικοί άξονες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βασικοί άξονες του νέου προγράμματος «Σπίτι μου» προβλέπουν:

1. Εισοδηματικά κριτήρια: Επανεξετάζονται με στόχο τη διεύρυνσή τους ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων. Τα τελικά κριτήρια αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά την οριστικοποίηση των πόρων με την ΕΕ. Τα εισοδηματικά κριτήρια που εφαρμόστηκαν στον πρώτο κύκλο του προγράμματος και προέβλεπαν:

  • Κατώτατο εισοδηματικό όριο 10.000 ευρώ και
  • Ανώτατο όριο για τους νέους άγαμους στα 16.000 ευρώ, στα 24.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί και στις 27.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με αντίστοιχη προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

2. Κριτήρια ακινήτου – παλαιότητα και μέγεθος: Στο νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να ενταχθούν πιο καινούργιες κατοικίες μικρότερες των 15 ετών ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη γκάμα και περισσότερες επιλογές για τους δικαιούχους. Σύμφωνα με το προηγούμενο πρόγραμμα, οι κατοικίες θα έπρεπε να είναι επιφάνειας έως 150 τ.μ. πλην των βοηθητικών χώρων και θα βρίσκονταν εντός οικιστικής περιοχής. Επιδοτούνταν η αγορά σπιτιών με άδεια κατασκευής τουλάχιστον 15 ετών με αποτέλεσμα πολλοί νέοι να μείνουν εκτός προγράμματος καθώς ενώ πληρούσαν όλες τις άλλες προϋποθέσεις, τα σπίτια που έβρισκαν ή ήθελαν να αγοράσουν ήταν μικρότερης ηλικίας. Επίσης, αυτό αύξανε την τιμή των παλαιών λόγω ζήτησης, με αποτέλεσμα να αυξάνονται ακόμα περισσότερο τα νέα. Με διεύρυνση των κριτηρίων, η ζήτηση θα μοιραστεί σε περισσότερα ακίνητα, αποφεύγοντας ακραίες αυξήσεις.

3. Επιτόκιο δανεισμού. Θα κινείται κάτω από τα επιτόκια της αγοράς και θα διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά θα κερδίζουν χαμηλότερο επιτόκιο. Στο πρώτο πρόγραμμα οι νέοι αγόρασαν κατοικία με επιδότηση επιτοκίου κατά 75% το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους.

4. Οροι δανείου. Το δάνειο θα καλύπτει έως και το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συμβόλαιο αγοράς και θα έχει διάρκεια έως τριάντα έτη. Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, με κατανομή του ποσοστού κυριότητας μεταξύ τους ανάλογη με την οικονομική συμβολή καθενός στο χορηγούμενο δάνειο. Στο πρώτο πρόγραμμα οι τράπεζες δανειοδοτούσαν την αγορά σπιτιών μέχρι την αξία των 150.000 ευρώ. Για σπίτια μεγαλύτερης αξίας οι δικαιούχοι θα έπρεπε να πάρουν πρόσθετο δάνειο χωρίς επιδότηση. Με το νέο πρόγραμμα εξετάζεται η αύξηση της αξίας του ακινήτου που θα χρηματοδοτήσουν οι τράπεζες στις 200.000 ευρώ.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»