Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Έτοιμο καί τό εξώφυλλο

Γράφει ο Κωστής Ι.Γ. Καλλέργης (ΚΙΓΚ)

Διάβαζετε ποιήματα αλλά καί παραμύθια!

Συχνά μέσα στά ψώματα βρίσκεται η ΑΛΗΘΕΙΑ.

Είναι φορές τά ψώματα πού κλείνουνε τά σπίθια!

Κι άλλες πού ταπεινώνεται μπροστά τους η αλήθεια!

Είναι φορές τά ψώματα πού κλείνουνε τά σπίθια…

Κι άλλες που ΥΠΟΚΛΙΝΕΤΑΙ μπροστά τους η αλήθεια!

12/10/2021

Kigk