Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Αλλαγές στην άρδευση των τοπικών κοινοτήτων

Άγιος Βλάσσης , Βασιλειές, Λοφούπολη, Λόφος Σέμελη και  Κορακοβούνι
 
Το τμήμα άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει τους δημότες που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους  στις περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων:  Άγιος Βλάσσης , Βασιλειές, Λοφούπολη, Λόφος Σέμελη και  Κορακοβούνι, ότι από την παρούσα αρδευτική περίοδο το νερό άρδευσης  θα προέρχεται από τριτοβάθμια επεξεργασία από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου ( βιολογικός καθαρισμός). Μέχρι τώρα οι περιοχές αυτές αρδευόταν από την γεώτρηση της περιοχής Χιλιόκαμπου, η οποία λόγω παλαιότητας τέθηκε εκτός λειτουργίας.