Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ανακοίνωση ακρόασης μονωδών - χορωδών στο Πολιτιστικό

Για την καλλιτεχνική περίοδο 2022 - 2023.
 
Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου προκηρύσσει ακρόαση για την συμμετοχή μονωδών στο Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου, την καλλιτεχνική περίοδο 2022 - 2023.
 
 
 
Η ακρόαση απευθύνεται σε ενήλικες γυναίκες και άνδρες μονωδούς, (Soprani, Mezzo-Soprani, Alti, Tenori, Baritoni, Bassi), με δυνατότητα ανάγνωσης παρτιτούρας.
 
Η ακρόαση θα γίνει στην Πειραματική Σκηνή του ΠΣΚΗ, το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 στις 13.00. Οι ενδιαφερόμενοι που θα έχουν συμπληρώσει επιτυχώς την φόρμα συμμετοχής, θα ειδοποιηθούν με e-mail για την ακριβή ώρα ακρόασής τους.
 
 
 
Όροι συμμετοχής:
 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τραγουδήσουν:
 
1. Μια Aria Antique ή ένα κομμάτι ανάλογου μουσικού ύφους.
 
2. Ένα κομμάτι επιλογής του  συμμετέχοντα.
 
3. Εκ πρώτης όψεως μουσική ανάγνωση (Prima vista).
 
 
 
Σημ: Η πιανιστική συνοδεία είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου.
 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: akroaseis@cccc.gr με την ένδειξη «Ακρόαση: Χορωδιακό Σύνολο Ηρακλείου»:
 
α) την αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη.
 
β) ένα σύντομο βιογραφικό.
 
γ) 2 πρόσφατες αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες.
 
δ) στοιχεία επικοινωνίας.
 
 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022. Η Επιτροπή ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία. Για αρχειακούς σκοπούς, η ακρόαση θα βιντεοσκοπηθεί.
 
Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία, δεν θα γίνονται δεκτές.