Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ανδρών Κρηταγενών Αριστείον

Η ύψιστη τιμή στον αείμνηστο έφεδρο Ταξίαρχο Στέλιο Κιαγιαδάκη από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Ρεθύμνου

Στέλιο που τόν ετίμησες πολλές φορές τόν τόπο!
Κι Ύμνησες τα Ιδανικά κι αξίες των ανθρώπω!
Τώρα να σε τιμήσουμε που ´λθε κι εσέ η σειρά σου !
Πού σαι και λείπεις αδελφέ απόψε στή χαρά σου ;
Απόψε ήλθαν φίλοι σου Στέλιο για να μιλήσουν !
Τίς χάρες και τίς Αρετές που είχες να Υμνήσουν !
Μεγάλο πράμμα στή ζωήνά μη σε πολεμούνε!
Κι ακόμη μεγαλύτερο ΟΛΟΙ να σε τιμούνε !
Πιστεύω στα Ουράνια να έχει παραθύρι !
Να βλέπεις τήν αγάπη μας πού ο χρόνος δε τήν φθείρει !
Θά σαι παντού! Είσαι παντού ! Κι ας είσαι μακρυά μας !
Μακάρι να τανε χαράς Στέλιο τα δάκρυά μας !
Όμως αν νοιώσεις ογρασά στού Ουρανού τήν άκρη !
Θά ναι απ τό παράπονο τών αμαθιών μας δάκρυ !
Δυό χρόνια κιόλας πέρασαν !Τί κι αν περάσουν κι άλλα ;
Τα χνάρια δέ θά σβήσουνε π’άφησες τα μεγάλα !
Δύσκολος ο βηματισμός στα ζάλα σου απάνω !
Πάντα πατούσες πιό ψηλά κι όλο πιό παραπάνω !
Το έργο σου τεράστιο κι όποιος το καταλάβει !
Ευγνωμοσύνης χάρισμα απ το Θεό έχει λάβει !
Ήσουν ο ΚΡΗΣ ο ΑΡΙΣΤΟΣ με ήθος καί Αξία !
Και στήν Πατρίδα χρήσιμος και στήν Ορθοδοξία !

4/11/22

Κωστής Ι.Γ Καλλέργης