Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ανοικτή εκδήλωση – συζήτηση του Τομέα Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

«Δίκτυο για την Καθολική Κάλυψη Υγείας και την Υπεράσπιση της Δημόσιας Περίθαλψης»

Ανοικτή εκδήλωση – συζήτηση του Τομέα Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα:

«Δίκτυο για την Καθολική Κάλυψη Υγείας και την Υπεράσπιση της Δημόσιας Περίθαλψης»

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 - 18:00 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας (πρώην ΕΣΔΥ) του

Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής (Λ. Αλεξάνδρας 196)

Ομιλητές:   -      ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, βουλευτής, Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ

                                                       -     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ, ομ. Καθηγητής Ψυχιατρικής, εκπρόσωπος της Ελλάδας

                                                                στον Π.Ο.Υ. για θέματα Ψυχικής Υγείας