Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Απαλλάσσεται των καθηκόντων του ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος

Για λόγους υγείας

Με ομόφωνη απόφαση της η Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου από τα καθήκοντα του, καθώς το πόρισμα των πανεπιστημιακών ιατρών, που ορίσθηκαν για να γνωματεύσουν για την υγεία του, έκρινε πως τα προβλήματα της υγείας του είναι μη αναστρέψιμα και καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η απόφαση των Αρχιερέων της Κρήτης θα αποσταλεί προς έγκριση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και εφόσον αυτό γίνει θα ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάδειξη του διαδόχου στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, το οποίο ανέγνωσε ο Αρχιγραμματέας της Πρόδρομος Ξενάκης:
“Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021, σέ Συνοδική Συνεδρία, μέ μεῖζον θέμα Ἡμερήσιας Διάταξης, τή συζήτηση καί λήψη Ἀπόφασης, σχετικῶς πρός ὅσα ὁρίζονται στό ἄρθρο 39, παράγραφος 2, τοῦ Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ὡς πρός τό σεπτό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς μας Συνόδου, ἐξ αἰτίας τῶν χρονίων καί μή ἀναστρέψιμων προβλημάτων τῆς ὑγείας του.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, λαμβάνοντας ὑπ᾿ ὄψη τίς ἐνώπιον τοῦ Προέδρου Πρωτοδικῶν ἔνορκες πιστοποιήσεις τῶν τριῶν ἰατρῶν – Καθηγητῶν Πανεπιστημίου, ὁμόφωνα ἀποφαίνεται περί τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἀπό τά καθήκοντά του καί ἀποστέλλει τήν ἀπόφασή Της, πρός ἔγκριση ἤ μή, πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, μέ σεβασμό καί εὐγνωμοσύνη στό πρόσωπο, τήν προσφορά καί τό ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου Προέδρου Της κ. Εἰρηναίου, ἔλαβε ὁμόφωνα τή δύσκολη αὐτή Ἀπόφαση”.

Κάλεσμα για αυτόβουλη τήρηση των μέτρων

Στο περιθώριο της σημερινής συνοδικής συνεδρίασης συζητήθηκε και το θέμα της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν και στους ναούς. Όπως δήλωσε ο κ. Ξενάκης, η Εκκλησία αδυνατεί να εφαρμόσει τα μέτρα διότι δεν διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για να αναλάβει αυτό το έργο. Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, “η Εκκλησία προτρέπει τους ανθρώπους με σύνεση, με υπευθυνότητα, με αλληλοσεβασμό, χωρίς διαχωρισμούς και δυσκολίες, να συμβάλουμε όλοι μαζί, όσο και όπως μπορούμε, στην υπέρβαση αυτής της κρίσης, που είναι κοινό έργο όλων των ανθρώπων. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα γίνει κατανοητό από όλους και ο καθένας με προσωπική και ατομική του ευθύνη θα πράττει αυτά που πρέπει χωρίς να είναι ανάγκη αυτά να επιβάλλονται”.
Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά στο θέμα στο συνοδικό ανακοινωθέν:
“Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, μέσα στίς δυσκολίες τῆς πανδημίας, καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους μέ ὑπευθυνότητα καί σύνεση νά σταθοῦμε ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ παγκόσμιου κινδύνου καί νά συμβάλομε ὅλοι μαζί, μέ ὅσα μέσα ἡ ἰατρική ἐπιστήμη προσφέρει, καί μέ τήν τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων, μέ πνεῦμα ἑνότητας καί ἀλληλοσεβασμοῦ, στήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας καί στήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς της.
Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, καλεῖ τόν πιστό λαό τῆς Ἐκκλησίας μέ προσευχή, σύνεση καί προσοχή, νά διέλθουμε τίς δυσκολίες τῶν καιρῶν καί νά φθάσουμε αἰσίως νά ἑορτάσουμε τή μεγάλη Χριστιανική Ἑορτή τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων”.

Πηγή: ΕΡΤ