Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Αποχαιρετισμός στον καλό φίλο Μανούσο Πανταγιά

Γράφει ο Κωστής Ι.Γ. Καλλέργης (ΚΙΓΚ)

Ζήλεψε ο Χάρος μερακλή!  Τεχνίτη στό λαούτο !
Γλυκόλαλο τραγουδιστή ! Πρεπιά στό κόσμο τούτο.

Στο ζάλο τόν επέτυχε και του κανε σινιάλο.
Και του πε :«Πάμε μερακλή στόν Άδη θέλω κι άλλο».

Ακόμη ένας γλεντιστής περνά στήν άλλη όχθη.
Πού δέν υπάρχουν στεναγμοί! Βάσανα! Πόνοι. Μόχθοι.

Καλοστραθιά σου φίλε Μανούσο Πανταγιά!

Χαιρέτα μου τον Τζιμπραγό -Μυζίθρα -γλεντιστάδες.
Και ξαναπιάστε απ τήν αρχή όμορφες μαντινάδες!

Και πείτε και τού Χάροντα μιά γιά να τή θυμάται…
Να ντρέπεται για τή δουλειά που κάνει και καυχάται.

Συλλυπητήρια θερμά σ´όλους τούς συγγενείς σου !
Προπάντων στή  Χρυσούλα σου αλλά  και στόν Κωστή σου.

Ας είναι αιωνία η μνήμη σου.

Κωστής Ι.Γ Καλλέργης
ΚΙΓΚ