Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Αποχαιρετισμός στόν Πρόεδρο Στέλιο Κιαγιαδάκη

Από τον ΚΙΓΚ

Φεύγεις κι αφήνεις τή ματιά και τήν ψυχή μας άδεια !
Εβρήκανε τόν Όμιλο π´αγάπησες σκοτάδια !
Σήμερα  ο Χριστόδουλος θά σέ προϋπαντήσει !
Στή πόρτα τού Παράδεισου θά σέ αναζητήσει.
Μά κι άλλοι κι άλλοι !! Αμέτρητοι!!  Τρανοί ωσάν κι εσένα..
Θά σέ παρηγορήσουνε πού βρίσκεσαι στά ξένα.
Παρέα νά σέ κάνουνε , θά τό χουνε καμάρι.
Γιατί κι εσύ τής λεβεντιάς ήσουνα τό ξαμάρι.
Η πίκρα  στό Στεφάνι μας δέ μπήκε και τό δάκρυ.
Τού καθενός ξεχωριστά κύλησε σέ  μιά ν άκρη.

4/4/2020

Κωστής Καλλέργης (ΚΙΓΚ)