Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Από αγκάθι βγαίνει… ρόδο

Η εικόνα είναι σε χωράφι της Λοχριάς Αμαρίου

Μέσα από την καρδιά της φραγκοσυκιάς βγήκαν και… τριαντάφυλλα. Επομένως επιβεβαιώνεται με άλλο νόημα πλέον η λαϊκή ρήση «Από το αγκάθι βγαίνει ρόδο…» Η εικόνα είναι σε χωράφι της Λοχριάς Αμαρίου και στα φυλλώματα του φυτού θράφηκε παρά τα αγκάθια και η τριανταφυλλιά. Χωρίς εμπόδιο, λοιπόν, άνθισε και έβγαλε τα λουλούδια της αυτούς τους μήνες, εποχή που η φύση ανανεώνεται και αποκτά ομορφιά και μεθυστικές μυρωδιές.