Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Αυτοκινητόδρομοι για… κοπάδια

Οι ασφαλτόδρομοι στα περισσότερα χωριά εξυπηρετούν πλέον και τις ανάγκες κτηνοτρόφων

Σπανίως παρατηρούνταν στα χρόνια ακμής της ενδοχώρας στην Κρήτη, οι αυτοκινητόδρομοι, όπου υπήρχαν πριν δεκαετίες, να χρησιμοποιούνται και από τα κοπάδια. Σήμερα, οι συνθήκες έχουν αλλάξει και οι ασφαλτόδρομοι στα περισσότερα χωριά, και όπου κατοικούνται ακόμα από λιγοστούς ανθρώπους,  εξυπηρετούν πλέον και τις ανάγκες κτηνοτρόφων για τη μετακίνηση των προβάτων τους στη βοσκή, όπως βεβαιώνει και η φωτογραφία. Άλλωστε, αυτοκίνητα παρουσιάζονται πολύ αραιά ή και ποτέ την ημέρα!

Σφάλμα | Made in Creta

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.