Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Βιβλιοπαρουσίαση: «Η Ψυχαρίδα», του Νίκου Ντακάκη

Γράφει ο Κωστής Ι.Γ. Καλλέργης (Κιγκ)

Όταν γεννιέται ο άνθρωπος , καί έρχεται στή φύση,

παίρνει πνοή !! Ίδια πνοή, στό τέλος πού θ´ αφήσει....

Τό σώμα σάν θά χωριστεί απ τήν ψυχή θά σβήσει.

Μά η ψυχή αλίμπερτη , θά χαίρεται τή φύση.

Δέν έχει αίμα η ψυχή !  Όμως κι αυτή ματώνει .

Δίχως μαχαίρι σφάζεται ! Τ άδικο τή σκοτώνει.

Μά σάν πετάξει η ψυχή , γίνεται ψυχαρίδα,

καί όμορφο ανάγνωσμα , στού Νίκου τήν γραφίδα.

Νίκο μου !  Καλοτάξιδο τό νέο σου Βιβλίο.

Μαζύ θά ταξιδέψουμε , μέ τής ψυχής τό Πλοίο .

Αστέρι 26/1/2018

Κωστής Ι.Γ. Καλλέργης

Κιγκ