Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Γλώσσα… τουριστική πλην ελληνικής

Στο Ρέθυμνο και σε άλλες πόλεις της Κρήτης

Οι κουβέντες που ακούγονταν σήμερα το μεσημέρι στη «Μικρή Αγορά» και στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στην πόλη του Ρεθύμνου, δεν ήταν ελληνικές ή του κρητικού ιδιώματος αλλά λέξεις από επισκέπτες άλλων χωρών που συνεχίζουν να κάνουν τις διακοπές τους εδώ ή είναι κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Το φαινόμενο  αυτό, βέβαια, δεν είναι πρωτόγνωρο στις μέρες μας καθώς τα καλοκαίρια, ιδίως τα τελευταία χρόνια, δύσκολα να ακούσεις σε τουριστικούς δρόμους της πόλης ντόπιες λέξεις . Ορισμένοι παλιοί κάτοικοι , διαπιστώνοντας ότι «σιγά, σιγά  με την ευμάρεια δεν θα μιλάμε και την γλώσσα μας» νιώθουν μεγάλη θλίψη για « την Κρήτη που χάνεται». Απόρροια του νεοπλουτισμού και των δεινών που έχει επιφέρει στην κοινωνία!