Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Δίχως μαθητές το σχολείο ερήμωσε…

Έπαψαν πια να ακούγονται οι μαθητικές φωνές στα διαλείμματα

Έρημο πια τώρα και χρόνια το δημοτικό σχολείο του χωριού Κεραμέ του δήμου Αγίου Βασιλείου στα νότια του Ρεθύμνου, από τότε που οι κοινωνίες άδειασαν και γέρασαν. Έπαψαν πια να ακούγονται οι μαθητικές φωνές στα διαλείμματα και το κτίριο χάνεται στο χρόνο μαζί και η μακραίωνη ιστορία του. Πήραν τη γνώση αναρίθμητες γενιές και άνθρωποι πρόκοψαν και ορθοπόδησαν με την αξιοσύνη τους στις κοινωνίες που ζουν. Τώρα απόμεινε μόνο το κτίριο, παράθυρα δίχως τζάμια είναι ορθάνοικτα  και ο περίβολος με τα σκαλιά που στέκονταν οι δάσκαλοι και γίνονταν η πρωινή προσευχή είναι άδειος…