Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Δαρβινική Δευτέρα με τον Αντώνη Μανιτάκη

 Ο τίτλος της ομιλίας του θα είναι: «Η ζωή ως δικαίωμα ατομικό και ως αξία συνταγματική εν μέσω πανδημίας»

«Η ζωή ως δικαίωμα ατομικό και ως αξία συνταγματική εν μέσω πανδημίας» θα είναι το θέμα της επόμενης Δαρβινικής Δευτέρας. H πανδημία, μαζί με τον τρόμο που μας προκάλεσε, μάς προσέφερε και μια μοναδική ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τα της ζωής και του βίου μας. Αυτό αφορά και τους νομικούς που ασχολούνται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ατόμου.
Το Δίκαιο αντικρίζει τη «ζωή» μέσα από τρείς κανονιστικές διόπτρες:

α) Ως ατομικό δικαίωμα να ζει κανείς ή να μη ζει, να ζει όπως θέλει, να αυτό-προσδιορίζεται και να έχει δικαίωμα στην τεκνοποιία, στην ευθανασία, στη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, κλπ. β) Ως απαίτηση σεβασμού του δικαιώματος της ζωής του κοινωνικού συνόλου – η αντίστροφη όψη του προηγούμενου δικαιώματος. Απέναντι στην εγωκεντρική και δικαιωματική πρόσληψη της ζωής, στέκεται η προστασία της ζωής όλων μας, ως ένα συλλογικό και δημόσιο αγαθό υπέρτατης αξίας. Η σύγκρουση αυτών των δύο δικαιωμάτων μας φέρνει μπρος στην ανάγκη της σύγκρισης και της στάθμισής τους. γ) Ως αξία ηθική, ενσωματωμένη στη θεμελιώδη αρχή του Συντάγματος (άρθρο 1 παρ. 2) που επιβάλλει τον σεβασμό της αξίας του Ανθρώπου ως προσώπου, τόσο από την Πολιτεία όσο και από τους τρίτους. Αυτή η ηθική διάσταση μας επιτρέπει ακόμη να αξιολογήσουμε το θεμιτό έναντι του αθέμιτου και του επιτρεπτού έναντι του ανεπίτρεπτου των βιοϊατρικών ερευνών. Εκεί που δεν μπορεί το επέμβει το Δίκαιο εισέρχεται η Βιοηθική. Η εισήγηση θα επιχειρήσει να δείξει, με αφορμή την πανδημία, το όρια του κανόνα δικαίου και του νομικού καταναγκασμού και να αναδείξει τη συναίσθηση της ευθύνης, της αλληλεγγύης και του καθήκοντος του πολίτη και του επιστήμονα, όταν διακυβεύεται η ζωή των ανθρώπων.

Ο Αντώνης Μανιτάκης είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει διατελέσει Υπουργός. Η διάλεξη συνδιοργανώνεται με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βιοηθικής του Παν/μίου Κρήτης. Θα γίνει online μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ (link: https://zoom.us/j/95023592517?pwd=VFBFWGNlY0FlOFJvQ1hZdVpxWWpL UT09 Passcode: 906527) με δυνατότητα παρεμβολής και ερωτήσεων από το «ακροατήριο». Προσβλέπουμε σε μια «ζωντανή» και γόνιμη τηλεσυμμετοχή. Δευτέρα 01/11/2021, 7 μμ.