Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Εδώ Πολυτεχνείο

Γράφει ο Κωστής Ι.Γ Καλλέργης (ΚΙΓΚ)

Σέ τούτα εδώ τά κάγκελα καμμιά σκουριά δέν πιάνει!!
Είναι βαμμένα μέ κραυγών κι αγώνων  τό μελάνι.
Ερπύστριες τά πάτησαν κι όμως δέν τά λυγίσαν.
Σάββατο Ξημερώματα, οι φοιτητές σιγήσαν.
Μα φούντωσε τής Λευτεριάς η φλόγα στό καμίνι!!
Και θέμα χρόνου ήτανε η Χούντα πιά νά μείνει.
Ήρθε καί τό Κυπριακό  νά τήν αποτελειώσει.
Κι όμως γι αυτό τό έγκλημα  λόγο δέν έχουν δώσει.

ΡΕΘΥΜΝΟ 17/11/2020
Κιγκ