Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Εδώ COVIDεχνείο

Σάς  μιλά ο  Ρ/Σ των ελεύθερων πολιορκημένων Ελλήνων

Τήν Χούντα τήν εδιώξαμε με τό Πολυτεχνείο
Γιατί ο φοιτητόκοσμος τά πήρε στό κρανίο.
Τήν νόσο τών πουλερικών και τών Λαών ομήρων
περάσαμε , ξεφύγαμε όπως κι αυτή τών χοίρων!
Μα καί τήν νόσο τών τρελών εκείνων αγελάδων
κι αυτή τήν ξεπεράσαμε άνευ πολλών μπελάδων .
Μά πάλι τρόμος έφτασε μέ μπόλικο αλάτι !
Στόν τοίχο η ανθρωπότητα βρίσκεται μέ τήν πλάτη.
Κακούργε κορωνοϊέ καί άδικη κατάρα.
Ολη τήν ανθρωπότητα τήν έκανες μαντάρα.
Τά καρνάβάλια πάγωσες κι έμειναν όλοι χάσκα...
καί μόνο κορωνοϊού προτείνεται πιά μάσκα.
Καί τά χρηματιστήρια τά έχεις κάνει σκόνη !
κι Οικονομίες κολοσσοί , εβάρεσαν κανόνι.
Τό μέλλον είναι πιά παρόν !! Σκηνές από ταινία.
Στά πάντα ο νέος ο ιός βαστάει τά ηνία.
Πάλι μάς ξανακλείσανε μέσα σέ καραντίνα.
Κι εγίναμε ίσα κι όμοια όλοι μέ Κουφοντίνα.
Κιγκ 14-11-2020