Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ειδικότητες ... έκπληξη! - Γίνε κηπουρός ή ανιματέρ σε ξενοδοχείο!

ΚΕΚ στην Κρήτη σχεδίασε εννέα εκπαιδευτικά προγράμματα για τις πιο περιζήτητες ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας, στον τουρισμό.

ΚΕΚ τουρισμός ειδικότητες ευρωπαϊκό πρόγραμμα Voucher τουρισμός

Από ανιματέρ μέχρι και προϊστάμενοι λινοθήκης ή συντηρητές πρασίνου θα εκπαιδευτούν για τη στελέχωση των ξενοδοχείων. Σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κοινωνία, με τις θέσεις εργασίας να μειώνονται χρόνο με το χρόνο, είναι σημαντικό να υπάρχουν διέξοδοι απασχόλησης. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τον τουρισμό, ο σωστός σχεδιασμός και η κατάλληλη εκπαίδευση στελεχών μπορούν ν’ αποτελέσουν εισιτήριο για την ένταξη νέων στην αγορά εργασίας.

Με αυτή τη λογική σχεδιάστηκε και υλοποιείται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Voucher για τον τουριστικό τομέα.

Τη Δευτέρα 27 Μαΐου ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων και πολλοί νέοι  θα πάρουν στα χέρια τους την «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών».

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το ΚΕΚ, στην Κρήτη που σχεδίασε εννέα εκπαιδευτικά προγράμματα για τις πιο περιζήτητες ειδικότητες, που αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι νέοι που θα εξασφαλίσουν τo Voucher θα μπορέσουν να καταρτιστούν ως Στελέχη Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οροφοκόμοι-Προϊστάμενοι Λινοθήκης, Λογιστές Τουριστικής Επιχείρησης, Υπάλληλοι Υποδοχής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης, Μάγειρες-Ζαχαροπλάστες, Ανιματέρ, Σερβιτόροι, Καλλιεργητές και συντηρητές πρασίνου, καθώς και Συντηρητές.

το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Voucher για τον τουριστικό τομέαΟ διευθυντής του ΚΕΚ Γιώργος Ζερβός μιλώντας στο MadeinCreta σημείωσε ότι το ΚΕΚ σε συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού προχώρησε σε διάγνωση των αναγκών και κατέληξε στην υλοποίηση ειδικοτήτων με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας. «Με τη χρήση της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας του τουριστικού τομέα, άνεργοι μέχρι και 29 ετών θα μπορέσουν όχι μόνο να κάνουν την πρακτική τους άσκηση για πέντε μήνες, αλλά και να συζητήσουν με τους πιθανούς εργοδότες την απασχόλησή τους, αφού υπάρχει άμεση δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε θέσεις απασχόλησης» είπε ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχει συνεργασία με τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες  της πόλης του Ηρακλείου, της Αμμουδάρας, της Αγίας Πελαγίας και της Χερσονήσου για την πραγματοποίηση του προγράμματος. «Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν εξασφαλίσει το Voucher, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σ’ αυτές και ν’ αποκτήσουν σημαντική εργασιακή εμπειρία» κατέληξε ο κ.Ζερβός.

Η κατάρτιση

Στο πλαίσιο του προγράμματος 10.000 άνεργοι νέοι σ’ όλη την Ελλάδα, απ’ τους οποίους οι 2.000 θα είναι στην Κρήτη, θα λάβουν υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε τουριστικές επιχειρήσεις διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης (ΚΕΚ) και τους συνδιακιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν

Εκπαιδευτικό επίδομαΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ, τουρισμός, ειδικότητες, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Voucher  τουρισμός

Όσοι άνεργοι καταφέρουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης.