Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Εκδήλωση για την «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση»

Ενημερωτική Εκδήλωση

ισότιμη πρόσβαση απασχόληση εργατικό κέντρο Ηρακλείου

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου, και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του σχεδίου «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση».

Το σχέδιο «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση» υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης», ένα εταιρικό σχήμα 9 τοπικών φορέων με συντονιστή την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Υλοποιείται στους δήμους: Αρχανών-Αστερουσίων, Βιάννου, Μινώα – Πεδιάδας, Χερσονήσου στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας»  (Δράση 7, Κατηγορία Παρέμβασης 1, Θεματικός Άξονας 3 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013).

Το σχέδιο στοχεύει στην προετοιμασία και προώθηση 100 ωφελουμένων σε θέσεις απασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με έμφαση στην κοινωνική οικονομία. Απευθύνεται σε ανέργους, σε ασφαλισμένους στον ΟΓΑ και σε νέους επιστήμονες που κατοικούν μόνιμα στους προαναφερόμενους δήμους. Οι άνεργοι ωφελούμενοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και επιλεχθούν για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο, θα λάβουν υπηρεσίες εξειδικευμένης συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν τόσο στα βήματα και στις διαδικασίες δημιουργίας μιας επιχείρησης όσο και στην προετοιμασία τους για μια αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας. Στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης.

Στην εκδήλωση, που διοργανώνεται από την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου, θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο σχέδιο καθώς έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής (από 27 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου (τηλ 2810 753317).