Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Εκκρεμοδικία

Γράφει ο Κωστής Ι.Γ. Καλλέργης (ΚΙΓΚ)

Τα κρίματά μας ο Θεός λένε πώς θά ζυγίσει!
Όμως η Άγια Κρίση Του φαίνεται πώς θ αργήσει.
Ωστόσο κάθε κρίμα μας μέχρι νά μπεί στό ζύγι,
Άσχετα πώς στήν υστεριά κανείς δέ θά ξεφύγει.
Θά μένει στά αζύγιαστα κι ο φθόνος κι η κακία.
Δικαστικώς θά βρίσκονται σέ Εκκρεμοδικία.

ΡΕΘΥΜΝΟ 11/9/2020

Κωστής Ι.Γ. Καλλέργης