Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μπαράζ προσφυγών κατά του τεκμαρτού φόρου

Επιχειρούν, μέσω ΣτΕ, να ανατρέψουν το νέο σύστημα του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος

Στην αντεπίθεση περνούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι με προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα διοικητικά δικαστήρια και με ενδικοφανείς προσφυγές στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ επιχειρούν να ανατρέψουν το νέο σύστημα του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Τις κινήσεις στη μάχη κατά του τεκμηρίου εισοδήματος παρουσίασε η Συντονιστική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών-Επιστημόνων-Επαγγελματοβιοτεχνών-Εμπόρων σε συνέντευξη Τύπου στην οποία θα παραστεί η ομάδα νομικής υποστήριξης που θα χειριστεί την υπόθεση, με επικεφαλής τον καθηγητή Θεόδωρο Φορτσάκη.

Οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών και επιστημόνων με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητούν την ακύρωση της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία καθορίζει τη διαδικασία αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και του χρόνου διενέργειας του ελέγχου.

Μπαράζ προσφυγών
Το επόμενο βήμα των επαγγελματιών, είναι η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ με τις οποίες θα προσβάλλονται τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων αλλά και προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων. Στην περίπτωση που το ΣτΕ δεν δικαιώσει τους επαγγελματίες τότε οι προσφυγές των φορολογούμενων δεν θα έχουν καμία τύχη.

Οι εκπρόσωποι των ελευθέρων επαγγελματιών χαρακτηρίζουν αντισυνταγματικό το νέο φορολογικό νόμο παραπέμποντας σε κρίσεις του ΣτΕ σύμφωνα με τις οποίες δεν μπορεί να γίνει σύγκριση φορολόγησης και εισφορολόγησης μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών λόγω του διαφορετικού τρόπου παραγωγής του εισοδήματος τους.

Αιτήσεις
Πάντως τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι στιγμής, οι επαγγελματίες κρατούν αποστάσεις από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τα τεκμαρτό εισόδημα είτε για αντικειμενικούς λόγους είτε ζητώντας τη διενέργεια ελέγχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 130 επαγγελματίες έχουν υποβάλλει αίτημα αμφισβήτησης των τεκμηρίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ με τους περισσότερους να επικαλούνται αντικειμενικούς λόγους.

Ερωτηματολόγιο
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θεωρούν ότι αδικούνται από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου προκειμένου να αποδείξουν ότι το πραγματικό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο του τεκμαρτού αποκαλύπτοντας αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και για τις δαπάνες διαβίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο για τις πηγές εισοδήματος, τραπεζικούς λογαριασμούς, χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, κρυπτονομίσματα, ταξίδια στο εξωτερικό, δίδακτρα, μετρητά ακόμη και για τις δαπάνες για ασφάλιστρα, ρεύμα, νερό και τηλέφωνο.

Με βάση το νόμο:
– Η πλατφόρμα myBusinessSupport για την αμφισβήτηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος είναι ανοιχτή μόνο για τους επαγγελματίες που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση και έχουν συμπληρώσει τους κωδικούς 443-444 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

– Για την αμφισβήτηση του φόρου, ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας το δικαίωμα περί αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού εισοδήματος από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας χάνεται.

– Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης:

α) να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και

β) να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

Πηγή: imerisia.gr