Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Εμπλουτίζεται με δωρεές η Δημοτική Πινακοθήκη

... του Δήμου Ηρακλείου

 
1. Δωρεά της Μαρίας Τζάνη, κόρης του ζωγράφου Δημήτρη Τζάνη, του έργου του πατέρα της ῾…τότε ήρθαν οι πρόσφυγες᾽ του 2008, 140 Χ 100,  Τεχνική Ζωγραφική, Υλικό, ακρυλικό σε καμβά. Το έργο αυτό αποτέλεσε μέρος της έκθεσης «Εν Ηρακλείω τη...» που  πραγματοποιήθηκε στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου από 3 έως 15 Μαρτίου 2008.
 
Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου ολοένα και εμπλουτίζεται με νέες δωρεές. Μετά την καταγραφή, την τεκμηρίωση και την ψηφιοποίηση της, εικαστικοί καλλιτέχνες επιθυμούν να συμπεριληφθούν  έργα τους στο ήδη αξιόλογο περιεχόμενο της. 
Συγκεκριμένα, τον τελευταίο χρόνο έγιναν δωρεές από ζωγράφους, των οποίων τα έργα φιλοξενήθηκαν στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Ο Δήμος Ηρακλείου τους ευχαριστεί θερμά.