Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Επανιδρύεται μετά μισό αιώνα η Μονή Ασωμάτων

Έργα κτιριακής αποκατάστασης

μονή ασωμάτων σχολή επανίδρυση

Η είσοδος με φοινικόδεντρα δεξιά κι αριστερά που οδηγεί στη Μονή και στη Γεωργική Σχολή…

Του Μανόλη Παντινάκη

Ένας δρόμος ανάμεσα στα φοινικόδεντρα στους οδικούς κόμβους του Αμαρίου, οδηγεί στη Μονή Ασωμάτων βυζαντινής περιόδου, που γνώρισε περιόδους ακμής τον 17ο αιώνα και στη Γεωργική Σχολή που έμεινε με τα κτήματα και τα κτήρια! Σήμερα, με προσπάθειες του μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων  κ. Ειρηναίου Μεσαρχάκη το μοναστήρι επανιδρύεται και αποκαθίσταται κτιριακά για να επαναλειτουργήσει…

μονή ασωμάτων σχολή επανίδρυση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ…

Η Μονή Ασωμάτων βρίσκεται στον κατάφυτο ασωματιανό κάμπο, σε κομβικό σημείο του κεντρικού δρόμου του Αμαρίου. Το μοναστήρι ήταν φρουριακής μορφής και σήμερα δεν διασώζεται τίποτα από την παλιά του αίγλη. Αν και ο χρόνος ίδρυσής του είναι άγνωστος, η ύπαρξή του βεβαιώνεται κατά την Β΄Βυζαντινή περίοδο  από έγγραφο του 13ου αιώνα, αφιερωμένο στους Ταξιάρχες…

μονή ασωμάτων σχολή επανίδρυση

μονή ασωμάτων σχολή επανίδρυση

Άκμασε κατά τον 17ο αιώνα, οπότε άρχισε να αποκτά περιουσία από αφιερώσεις και δωρεές  χριστιανών και αποτέλεσε μάλιστα σημαντικό και κοινωνικό κέντρο της περιοχής. Σοβαρές καταστροφές υπέστη στο σεισμό του 1810 και το 1821 καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους Τούρκους, εξαιτίας της εθνικοαπελευθερωτικής δράσης των μοναχών. Η αποκατάσταση του άρχισε μετά το 1833, με τη φροντίδα του ιερομονάχου Ιωσήφ…

μονή ασωμάτων σχολή επανίδρυση

Τη Μονή Ασωμάτων επισκέφτηκαν πολλοί περιηγητές που διέσωσαν αρκετές πληροφορίες, και τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας  υπήρξε σημαντικότατος ο ρόλος της στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην ίδρυση και συντήρηση της Ελληνικής Σχολής στο Μοναστηράκι, που λειτούργησε μέχρι τις αρχές της Κρητικής Αυτονομίας…

Από τα μέσα του 20ου αιώνα μετατράπηκε σε γεωργική σχολή και τα κτήματά της χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των αγροτών της περιοχής. Δυτικά του μοναστηριού βρίσκεται η σταυροειδής με τρούλο εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που χτίστηκε στην περίοδο της Βενετοκρατίας. Στο βόρειο τοίχο του ναού υπάρχει τάφος με αψιδωτή κόγχη, στο εσωτερικό της οποίας απεικονίζονται οι κτήτορες. Με βάση την επιγραφή, πρόκειται για τους αδελφούς Θεόδωρο και Γεώργιο Χορτάτση, γόνους της γνωστής βυζαντινής οικογένειας της Κρήτης…

μονή ασωμάτων σχολή επανίδρυση