Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ημερίδα για μια εμβληματική προσωπικότητα στο Αμάρι

Tην Κυριακή 14 Αυγούστου στις 11 το πρωί στο Νεφς Αμάρι

καλομενόπουλος ημερίδα νεφς αμάρι

Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη μιας σημαντικής προσωπικότητας του Αμαρίου, του Νικόστρατου Καλομενόπουλου(1865-1952), διοργανώνεται την Κυριακή 14 Αυγούστου στις 11 το πρωί στο Νεφς Αμάρι και στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου. Η εκδήλωση, που αναμένεται με ενδιαφέρον, πραγματοποιείται από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Ρεθύμνου και τον πολιτιστικό σύλλογο Αμαρίου και τελεί υπό την αιγίδα της Κοινοφελούς Επιχείρησης του τοπικού δήμου.

Για την προσωπικότητα και το έργο του θα μιλήσουν οι κύριοι Γεώργιος Αρχοντάκης(Νικόστρατος Καλομενόπουλος, Βίος και Πολιτεία μιας εμβληματικής προσωπικότητας του Αμαρίου), Γιάννης Γρυντάκης(Ν. Καλομενόπουλου, Κρητικά, ήτοι Τοπογραφία και Οδοιπορικά της νήσου Κρήτης), Απόστολος Μασαλής(Ν. Καλομενόπουλου, Περί μεταφοράς στρατευμάτων δια θαλάσσης και περί αποβάσεων) και Νικόλαος Ε. Παπαδογιαννάκης(Ν. Καλομενόπουλου, Η διπλωματία του Βυζαντίου και τα αίτια της πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δυο σημαντικές μονογραφίες).

Έγραφε για το έργο του «Η διπλωματία της Ελληνικής Αυτοκρατορίας του Βυζαντίου» ο Νικόστρατος Καλομενόπουλος: «Είναι γενικώς παραδεδειγμένον, είναι, ούτως ειπείν, αξίωμα ότι και η τελειωτάτη στρατιωτική οργάνωσις κράτους τινός είναι ανίκανος να εξασφαλίση την γαλήνην και την ακεραιότητα αυτού, όταν υπό του κράτους εκείνου ακολουθείται πολιτική αδεξία και ασύνετος» 

καλομενόπουλος ημερίδα νεφς αμάρι