Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ημερίδα για το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την υλοποίηση της συμβουλευτικής των 100 ανέργων που θα ωφεληθούν μέσω του προγράμματος και λίγο πριν την έναρξη της κατάρτισής τους.

ανεργία επι-δραση ωφελούμενοι ημερίδα τοπσα

Η πρώτη ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Δήμου Ηρακλείου διεξάγεται την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013, στις 10 το πρωί στην αίθουσα «Καστελάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με θέμα: «ΤΟΠΣΑ Δήμου Ηρακλείου: Προοπτικές για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Η συμβολή των τοπικών φορέων».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την υλοποίηση της συμβουλευτικής των 100 ανέργων που θα ωφεληθούν μέσω του προγράμματος και λίγο πριν την έναρξη της κατάρτισής τους. Η επιλογή τους έγινε στις 30 Απριλίου και πρόκειται για 95 άνεργους εγγεγραμμένους στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, 3 νέους επιστήμονες και 2  ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.

Το πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» στοχεύει στην προετοιμασία και προώθηση στην απασχόληση των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Προώθηση στην αγορά εργασίας

Υπενθυμίζεται ότι ένα μέρος των 100 ωφελουμένων θα προωθηθεί σε θέσεις απασχόλησης, ενώ όσοι το επιθυμούν θα στηριχτούν σε κάθε τους βήμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για τον κάθε ωφελούμενο, δημιουργείται Ατομικό Σχέδιο Δράσης το οποίο είναι ευέλικτο και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Για την  ίδρυση κάθε νέας επιχείρησης (ατομικής ή συλλογικής) από τους ωφελούμενους θα παρέχονται σχετικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και θα εκπονείται business plan, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων της πράξης. Για την ένταξη των ωφελούμενων  σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΠΑΕ,Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος κλπ.) θα εκπονείται  από στελέχη της πράξης  το  business plan των επιχειρήσεων που ιδρύουν οι ωφελούμενοι  και ταυτόχρονα θα συντάσσεται και η αίτηση υπαγωγής για χρηματοδότηση  στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα της ημερίδας

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

10.00-10.30: Προσέλευση – Εγγραφές

10.30-10.45: Χαιρετισμοί από εκπροσώπους φορέων

10.45-11.00: Παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση Δήμου Ηρακλείου.

Εισηγήτρια: Χρύσα Στυλιανάκη, ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ.

11.00-11.15: Δυναμικοί κλάδοι της τοπικής οικονομίας που προσφέρονται για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και την απορρόφηση ανέργων.

Εισηγητής: Γιώργος Καραπιδάκης, Επιμελητήριο Ηρακλείου.

11.15-11.45: Κοινωνική Οικονομία. Ο νέος νόμος για της Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και ο ρόλος των κοινωνικών φορέων για την ανάπτυξή τους.

Εισηγητής: Μανόλης Πουλιανάκης, Αλληλεγγύη Κρήτης.

11.45- 12.15: Διάλειμμα

12.15-12.30: Δράσεις επιχειρηματικότητας- παραδείγματα Κοιν.Σ.Επ. σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Εισηγήτρια: Μαρία Λουκαδάκη, Δήμος Ηρακλείου

12.30-13.00: Επαγγελματική αποκατάσταση ψυχικά πασχόντων. Ανάλυση πλαισίου.

Εισηγητής: Βασίλης Καφετζάκης, ΚOIΣΠΕ Ηρακλείου

13.00-13.30: Ερωτήσεις - Συζήτηση

Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο πρόεδρος της Αλληλεγγύης Κρήτης κ. Νίκος Τζανάκης.