Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Η άγραφη εντολή

Γράφει ο Κωστής Ι.Γ. Καλλέργης (ΚΙΓΚ)

Μάιος μήνας ήτανε πού οι Γερμανοί στήν Κρήτη 
περίπατο θαρούσανε θαρθούν στόν Ψηλορείτη ! 
Μά η Κρήτη αντιστάθηκε μέ όπλα και μαχαίρια !
Κι ό,τι άλλο βρίσκανε μπροστά επαίρνανε στά χέρια ! 
Οι Κρητικοί δέν έκατσαν με χέρια σταυρωμένα ! 
Τα ήθη μας τηρήσανε ως τά χανε βρωμένα ! 
Πρόγονους ετιμήσανε πού ταν νε  παλικάρια ! 
Στόν Ψηλορείτη βρήκανε τά εδικά τους χνάρια ! 
Η Κρήτη αντιστάθηκε ως ήταν μαθημένη! 
Γιά τής Πατρίδας τήν τιμή και Λευτεριά πεθαίνει ! 
Είναι μιά άγραφη Εντολή !! στόν Κρητικό πού γράφει :
«Η Λευτεριά ή Θάνατος» Η Κρήτη υπογράφει ! 
 
Ρέθυμνο 11/5/2022
 
Κωστής Ι. Γ. Καλλέργης
 
Κιγκ