Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Η Ζωή κι ο Θάνατος

Του ΚΙΓΚ

κιγκ καλλέργης ποίημα ζωή

Είπας το και ξάναπα στο !! απώλειες μετρούμε.
Καί τή ζωή απέναντι, στό Χάρο ξεμετρούμε.
Ποιός είν εκείνος ο θνητός , αιώνια πού θά κάτσει ;
Μόνο οντε πάψει η Θάλασσα ,νά βγάνει  μπλιό αλάτσι.....
Γι αυτό σάς  λέω υψώσετε   τό σώμα και τή σκέψη.
Κλάψε οσο κλάψεις άνθρωπε , μέχρι η ψυχή ν αρνέψει.....
Κι απόκιας σήκω απάνω σου καί σφούγγιξε τά μάθια...
Πορπάθειε μέ χαμόγελο, και ας πατείς στ´ αγκάθια .
Γιατί η ψεύτρα η ζωή  γλυκειά- πρικιά-κλαμμένη....
τού θάνατου προστάδιο είναι και παραμένει.
Θαύμα και χάρισμα η ζωή κι οποιος καταλαβαίνει....
Πρέπει τό κάθε τζη λεπτό, νά τό μεταλαβαίνει.
Χάρε δέ σέ φοβούμαι μπλιό , γιατί δέν είσαι πράμμα.
Κι ας μ έβγαλες ισαμ εδά πολλές φορές στό κλάμμα.
Θά ρθει πού θά ρθει καθενός η ώρα τού θανάτου.
Λεφτό μή τού χαρίζετε τού Χάρου ανάθεμά του.
Γλέντα και γέλα στή ζωή γιατί αυτό θά μείνει...
Μες στής ζωής τ απέραντο τής τρέλας τό καμίνι.

29/11/2019