Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Η ηθική για την αναβάθμιση της ανθρώπινης φύσης

Στη Δαρβινική Δευτέρα

Για ποιους λόγους είναι επιθυμητή η ανθρώπινη αναβάθμιση ως υπέρβαση της φύσης του ανθρώπου και υπό ποια έννοια συνιστά ένα δέον; Μήπως σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν οι υπερανθρωπιστές(αυτοί που θεωρούν ότι η ανέλιξη του ανθρώπου πάνω από την βιολογική του υπόσταση είναι δυνατή και ηθικώς επιβεβλημένη) η ριζική αναβάθμιση είναι επιβλαβής,  ανεπιθύμητη και, επίσης,ανήθικη; Στην διάλεξη θα παρουσιαστούνοι διάφορες εκδοχές υπέρ της ανθρώπινης αναβάθμισης και θα εξεταστούν σύμφωνα με δυο διαφορετικές γραμμές επιχειρηματολογίας. Σύμφωνα με την πρώτη, την οποία αναπτύσσουν σε διαφορετικές εκδοχές ο John Harris και ο Αllen Buchanan, η ανθρώπινη συνθήκη καθαυτή συνιστά νόσο και η αναβάθμιση αποτελεί την ίασή της. Σύμφωνα με την δεύτερη, την οποία αναπτύσσουν οι Nick Bostrom και Julian Savulescu, η αναβάθμιση συνιστά ηθικό καθήκον που απορρέει από τηνεξομάλυνση των βιολογικών ανισοτήτων με τις οποίες γεννιούνταιοι άνθρωποι. Το θέμα θα αναπτύξει ο Θεοφάνης Τάσης, Λέκτωρ Σύγχρονης Φιλοσοφίας στο AlpenAdriaUniversität της Αυστρίας. Η διάλεξη θα γίνει online μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ (link: https://zoom.us/j/97137069512?pwd=a0lSWFpZR3B5dHZrYjA4V2YvTU9KZz09) με δυνατότητα παρεμβολής και ερωτήσεων από το «ακροατήριο». Προσβλέπουμε σε μια «ζωντανή» και γόνιμη τηλε-συμμετοχή.Δευτέρα 04/04/2022,7 μμ.