Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Η λατέρνα καλοκαιριάτικα στο χωριό

Έκανε μια στάση στο Σπήλι και σίγουρα στη συνέχεια θα έκανε την επόμενη στην Αγία Γαλήνη

 Και φυσικά η λατέρνα δεν ακούγεται μόνο στις πόλεις αλλά, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, πάει και στα χωριά και στα κεφαλοχώρια, εκεί που κινείται… λαός, ας είναι και τουρίστες,  και «θα βγει μεροκάματο». Το βεβαιώνει η εικόνα που ο λατερνατζής με τον… εισπράκτορά του βρέθηκε στο Σπήλι, σταμάτησε στην ταβέρνα της αείμνηστης Κούλας, έπαιξε τα γνωστά τραγούδια της νοσταλγίας και συνέχισε για την πιάτσα. Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο γράφει σε ένα πλαίσιο και συστήνεται και πολύτεκνος. Φαίνεται  ότι στο Σπήλι, που άρχισε να γνωρίζει επισκέπτες, έκανε μια στάση και σίγουρα στη συνέχεια θα έκανε την επόμενη στην Αγία Γαλήνη  και ίσως και κάπου αλλού!