Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Η μάσκα

Γράφει ο Κωστής Ι.Γ. Καλλέργης (ΚΙΓΚ)

Τι μπορεί νά γίνει τώρα;Γέμισε ιούς η Χώρα!
Δικαστές και Αστυνόμοι,μασκοφόροι νοσοκόμοι.
Βγάλτε μάγκες μου τή μάσκα και φορέστε  μιά τραγιάσκα.
Τούτη η επιδημία ,δέ θά μας αφήσει μία....
Και θά πούμε σέ λιγάκι ..Όλοι τό ψωμί, ψωμάκι !!

 

Υ/Γ:
Να φοράμε και τή μάσκα
Μα και τής δουλειάς τραγιάσκα.

20/9/2020
Κιγκ