Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Και στη μέση… καφενείο

Η πινακίδα του καφενείου ... στην παραδοσιακή ταβέρνα!

πινακίδα καφενείο βρύσινας ταβέρνα

Στον τοίχο μιας παραδοσιακής ταβέρνας,  ο Κώστας Χαμογιωργάκης έβαλε στην κοινή θέα μέρος των αγροτικών δραστηριοτήτων της οικογένειας, και στη μέση τοποθέτησε και την πινακίδα του καφενείου του πατέρα του το 1952.

Κι αν κάποιοι διερωτηθούν πως βρέθηκε το… καφενείο μέσα στη γεωργική ζωή δεν είναι δύσκολο να ανατρέξουν πριν δεκαετίες  στη δυναμική της κοινωνίας των χωριών, που μετά τον ολοήμερο αγώνα στο χωράφι  τόπος συγκέντρωσης των ανθρώπων ήταν το καφενείο, ως μοναδική διέξοδος στην καθημερινότητά τους…