Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Κλιματική Αλλαγή: Ελπιδοφόρες τάσεις αλλά και βαθύ ιδεολογικό χάσμα

Έρευνα: Ελπιδοφόρες τάσεις αλλά και βαθύ ιδεολογικό χάσμα στις απόψεις για την κλιματική αλλαγή

Οι απόψεις των ανθρώπων σχετικά με την κλιματική αλλαγή έχουν αλλάξει στις ανεπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνει νέα μελέτη του Pew Research Center.

Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότεροι από 16.000 ενήλικες σε 17 χώρες, οι οποίες θεωρούνται προηγμένες οικονομίες. Πολλές από αυτές τις χώρες έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή και αναμένεται να πρωτοστατήσουν στην αντιμετώπισή της.

Σε γενικές γραμμές, η έρευνα διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των ανθρώπων ανησυχεί για την παγκόσμια κλιματική αλλαγή και είναι πρόθυμοι να κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους για να μειώσουν τις επιπτώσεις της.

Ωστόσο, κάτω από αυτό το ευρύ μοτίβο κρύβονται πιο περίπλοκες τάσεις, όπως η αμφιβολία ότι η διεθνής κοινότητα μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή και οι βαθιές ιδεολογικές διαμάχες που μπορεί να εμποδίσουν τη μετάβαση σε καθαρότερη ενέργεια και σε έναν κόσμο φιλικό προς το κλίμα.

Έντονη ανησυχία και προθυμία για ανάληψη δράσης

Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα στις αρχές του 2021-εκτός από τη Σουηδία- το 60% με 90% των πολιτών δήλωσε ότι αισθάνεται ανησυχία για τη ζημία που θα αντιμετωπίσει προσωπικά από την κλιματική αλλαγή.

Ομοίως, σε όλες τις χώρες εκτός από την Ιαπωνία, τουλάχιστον 7 στους 10 ανθρώπους δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι να κάνουν κάποιες ή πολλές αλλαγές στον τρόπο ζωής και εργασίας τους για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.

Στις περισσότερες χώρες, οι νέοι ανησυχούν περισσότερο για την κλιματική αλλαγή και είναι πρόθυμοι να αλλάξουν τις συμπεριφορές τους.

Αντιλήψεις σχετικά με τις κυβερνητικές απαντήσεις

Είναι σαφές ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι άνθρωποι ανησυχούν έντονα για αυτή την υπαρξιακή απειλή και είναι πρόθυμοι να αλλάξουν τις καθημερινές τους συμπεριφορές για να μετριάσουν τις επιπτώσεις της. Ωστόσο, αυτό μόνο, δεν θα σταματήσει την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, περίπου το 74% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά λεωφορεία και τρένα, αλλά και αυτά εξακολουθούν να χρειάζονται ενέργεια. Για να πιεστούν οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να στραφούν προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απαιτούνται αλλαγές σε επίπεδο πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η προθυμία αλλαγής του τρόπου ζωής μειώνεται με την ηλικία

Κατά μέσο όρο, οι περισσότεροι άνθρωποι αξιολόγησαν τον χειρισμό της κλιματικής αλλαγής από τη δική τους κυβέρνηση ως «κάπως καλό», με τα υψηλότερα ποσοστά έγκρισης στη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σιγκαπούρη και τη Νέα Ζηλανδία. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι τέτοιες θετικές αξιολογήσεις δεν είναι στην πραγματικότητα δικαιολογημένες. Η έκθεση του ΟΗΕ για το 2020 διαπίστωσε ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνέχισαν να αυξάνονται. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αναμένεται να χάσουν τις δεσμεύσεις-στόχους τους για μείωση των εκπομπών έως το 2030- και ακόμη και αν όλες οι χώρες επιτύχουν τους στόχους τους, οι ετήσιες εκπομπές πρέπει να μειωθούν πολύ περισσότερο για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη στις διεθνείς δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν συνολικά πιο επιφυλακτικοί. Η πλειοψηφία των ανθρώπων στη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, τη Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη είναι πεπεισμένοι ότι η διεθνής κοινότητα μπορεί να μειώσει σημαντικά την κλιματική αλλαγή, Ωστόσο οι περισσότεροι ερωτηθέντες στις υπόλοιπες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν νιώθουν εμπιστοσύνη. Η Γαλλία και η Σουηδία είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης με περισσότερους από 6 στους 10 ανθρώπους να μην είναι πεπεισμένοι.

Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι άνθρωποι πιστεύουν γενικά ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να επιλυθεί από πολίτες και κυβερνήσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν πρόθυμοι να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, αλλά ίσως δεν έχουν ακριβή αντίληψη της κλίμακας των δράσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Συνολικά, οι άνθρωποι μπορεί να είναι υπερβολικά αισιόδοξοι σχετικά με την ικανότητα και τη δέσμευση της χώρας τους να μειώσει τις εκπομπές και να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα να υποτιμούν την αξία και την αποτελεσματικότητα των διεθνών δράσεων.

Οι αντιλήψεις αυτές μπορεί να αντανακλούν το γεγονός ότι η συζήτηση γύρω από την κλιματική αλλαγή κυριαρχείται μέχρι στιγμής από εκκλήσεις για αλλαγή των ατομικών συμπεριφορών αντί να τονίζεται η αναγκαιότητα συλλογικών δράσεων και δράσεων σε επίπεδο πολιτικής. Η αντιμετώπιση αυτών των κενών αποτελεί σημαντικό στόχο για όσους εργάζονται στον τομέα της επικοινωνίας για το κλίμα και προσπαθούν να αυξήσουν την υποστήριξη του κοινού για ισχυρότερες εγχώριες πολιτικές και διεθνείς συνεργασίες.

Βαθύ ιδεολογικό χάσμα στη στάση απέναντι στο κλίμα

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες έρευνες σχετικά με τη στάση απέναντι στην κλιματική αλλαγή, η νέα έκθεση του Pew αποκαλύπτει ένα βαθύ ιδεολογικό χάσμα σε αρκετές χώρες.

Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ΗΠΑ προηγούνται στις ιδεολογικές διαφορές για όλες τις ερωτήσεις εκτός από μία. Στις ΗΠΑ, το 87% των φιλελευθέρων ανησυχεί λίγο ή πολύ για τις προσωπικές βλάβες από την κλιματική αλλαγή, σε σύγκριση με το 28% των συντηρητικών – μια έντονη διαφορά 59 μονάδων. Η διαφορά αυτή εξακολουθεί να υφίσταται όσον αφορά την προθυμία αλλαγής του τρόπου ζωής (διαφορά 49 μονάδων), την αξιολόγηση του χειρισμού της κλιματικής αλλαγής από την κυβέρνηση (διαφορά 41 μονάδων) και τις αντιλαμβανόμενες οικονομικές επιπτώσεις των διεθνών δράσεων (διαφορά 41 μονάδων).

Και οι ΗΠΑ δεν είναι οι μόνες- μεγάλες ιδεολογικές διαφορές διαπιστώθηκαν επίσης στον Καναδά, την Αυστραλία και τις Κάτω Χώρες. Στην πραγματικότητα, μόνο οι Αυστραλοί ήταν πιο διχασμένοι από τους Αμερικανούς όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή τους χειρίζεται την κλιματική κρίση.

Αυτό δεν είναι κάτι νέο, ωστόσο το μέγεθος του χάσματος μεταξύ των ανθρώπων στα δύο άκρα του ιδεολογικού φάσματος είναι εκπληκτικό. Οι διαφορές δεν έγκεινται μόνο στον τρόπο χειρισμού της κρίσης, αλλά και στην έκταση και τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι τεράστιες και παγιωμένες διαφορές στην κατανόηση και την αποδοχή των επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την κλιματική αλλαγή, θα παρουσιάσουν σημαντικές προκλήσεις στη θέσπιση των αναγκαίων πολιτικών αλλαγών.

ΠΗΓΗ: The Conversation