Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Μια στάση στη Μικρή Παναγία

Στο Ρέθυμνο

Ο καιρός ευνοεί και το σύνολο, σχεδόν, των ξένων επισκεπτών χωρίς μάσκες βρίσκεται στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Είναι στην πλατεία της ιστορικής εκκλησίας Κυρίας των Αγγέλων ή Μικρής Παναγίας, όπως την ξέρουν καλύτερα οι ντόπιοι, και παρατηρούν τα σοκάκια, όπως το φημισμένο «Μακρύ Στενό» και εκείνο που βγάζει κάτω από το φρούριο της Φορτέτζας. Περνώντας οι μέρες από το Πάσχα και μετά, οι ξένοι εμφανίζονται όλο και περισσότεροι, δίδοντας κίνηση και οικονομική ζωή στην πόλη. Στοιχεία που είναι απαραίτητα στους ντόπιους …