Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Μικροί διακοσμητές & αρχιτέκτονες ... με πρώτες ύλες από τη Φύση!

Σεβασμό στο περιβάλλον & βιώσιμη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων διδάσκονται οι μαθητές του 13ου Γυμνασίου Ηρακλείου

περιβαλλοντική ομάδα 13ο γυμνάσιο

Ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά και διαχείρισης και ορθής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων προσφέρουν τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιούνται στο 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου.

Μέσω των προγραμμάτων «Με οδηγό τα τρόφιμα από την Μινωική Εποχή ταξιδεύουμε…» στην Β τάξη με συντονίστριες τις καθηγήτριες Στέλλα Δριμισκιανάκη και Νικολάου Δήμητρα, και «Ερευνούμε το Φυσικό Περιβάλλον από την Αρχαιότητα …..Μαθαίνουμε και δημιουργούμε με τα Υλικά της Φύσης» στην Α τάξη με συντονίστριες τις καθηγήτριες Στέλλα Δριμισκιανάκη, Γεωργία Μάνδαλου και Δέσποινα Χαραλαμπίδη, πραγματοποιούνται τα εργαστήρια με θεματικές ενότητες “Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων” και “Αρχιτεκτονική των αγρών”.

Τα εργαστήρια στόχο έχουν να "γεννήσουν" μέσα στους μαθητές το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον που μας φιλοξενεί αλλά και να αναπτύξουν τα παιδιά το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και του σεβασμού απέναντι στη χρήση φυσικών υλικών και κοινόχρηστων χώρων.

Ο κεντρικός άξονας των εργαστηριακών ασκήσεων στηρίζεται στο τρίπτυχο πληροφόρηση – διαδραστικότητα – δημιουργικότητα και βοηθάει στην κατανόηση εννοιών όπως δομημένο περιβάλλον και περιβαλλοντική κληρονομιά αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την διαχείρισή αυτών.

Εμπνέοντας και στηρίζοντας τους μαθητές να ανακαλύψουν, να αναδιαμορφώσουν και να δημιουργήσουν ένα πρότυπο χώρο μέσα στο χώρο του σχολείου τους αποσκοπούμε να μεταδώσουμε το ενδιαφέρον μας για την βελτίωση και την διαμόρφωση ενός ορθά δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, χωροταξικούς, κ.α. παράγοντες.

Μέσα από την ανάπτυξη ενός διαλόγου με τα παιδιά, μεταφέροντας τεχνογνωσία και εμπειρίες επιχειρούμε την αλλαγή στάσης προς τους κοινόχρηστους χώρους, τη συλλογικότητα, συνεργασία και συνυπευθυνότητα στη διαχείρισή τους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την διαμόρφωση ενεργών πολιτών με κριτική σκέψη που θα επιμεληθούν των μελλοντικών αειφόρων κοινωνιών.

Υπεύθυνες των εργαστηρίων:

1) Κρύστη Σαρρή – Τεχνικό Γραφείο aased
2) Μαριάννα Δεβετζόγλου (Φυσικός Κτιρίων)

Συνεργάτες – Χορηγοί

Αντώνης Άγας Α.Ε. Κατασκευαστική,
Α. Βασιλάκης ΑΕΒΕ – Πρότυπη Ξυλεμπορία,
ΑΚΕΚ Α.Ε. ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΞΑ,
Λ. Σταγάκης – ECO ΔΟΜΗ,
Μιχάλης Γιαννακάκης, Insite Architects lab
Εικαστικοί, Νίκος κ’ Παντελής Σωτηριάδη