Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Μονοκλωνικά αντισώματα: Τα κριτήρια και τα 10 νοσοκομεία

Ξεκινά η χορήγησή τους

  •  Η χορήγηση των 2.000 μονοκλωνικών αντισωμάτων θα γίνεται με βάση τον χρόνο κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης

Την έναρξη της χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά του κορωνοϊού ανακοινώθηκε από τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η χορήγηση θα γίνεται σε 10 νοσοκομεία της χώρας. Πρόκειται για 2.000 μονοκλωνικά αντισώματα που έχει στη διάθεση της η Ελλάδα και θα χορηγούνται με βάση τον χρόνο κατάθεσής αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα αλλά και να πληρούν τα κριτήρια που καθορίστηκαν από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Το απόγευμα της Πέμπτης συγκροτήθηκε σε σώμα η επιστημονική επιτροπή η οποία θα εξετάζει τις ηλεκτρονικές αιτήσεις που θα υποβάλλονται από τους θεράποντες ιατρούς. Το ηλεκτρονικό σύστημα  Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης επεκτάθηκε από το ΗΔΙΚΑ και είναι έτοιμο να δεχθεί τις πρώτες ιατρικές αιτήσεις.

Η ιατρική αίτηση για τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων σε ασθενείς κορωνοϊό, θα υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς, μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Όπως καθορίστηκε η προτεραιοποίηση των αιτήσεων θα γίνεται με βάση τον χρόνο κατάθεσής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα και δικαιούχοι είναι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά καθορίστηκαν από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού.  Κυρίως θα πρόκειται για ασθενείς ευπαθών ομάδων που είναι ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να υποβάλει για έναν ασθενή, αίτηση χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων, μόνο εάν ο ασθενής πληροί όλα τα παρακάτω κριτήρια:

    Έχει ηλικία 12 ετών και άνω
    Έχει επιβεβαιωθεί η νόσησή του με PCR test
    Το PCR test έχει διενεργηθεί στον ασθενή κατά το τελευταίο πενθήμερο.

Αρχικά η χορήγηση των Μονοκλωνικών Αντισωμάτων θα γίνεται από δέκα νοσοκομεία, με βασικό κριτήριο την εμπειρία που έχουν τόσο σε ασθενείς με κορωνοϊό όσο και στην διαδικασία της έγχυσης με παράλληλη διερεύνηση της γεωγραφικής κατανομής των ευπαθών ομάδων υψηλού κινδύνου. Πρόκειται για τα Νοσοκομεία:

    Π.Γ.Ν.Θ. «Σωτηρία»,
    Γ.Ν. Σισμανόγλειο,
    ΑΧΕΠΑ,
    Γ.Ν. Παπαγεωργίου,
    Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης,
    Π.Γ.Ν. Λάρισας,
    Γ.Ν. Λαμίας,
    Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων,
    Π.Γ.Ν. Πατρών-Ρίου,
    Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Η διαδικασία χορήγησης

Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι ο θεράπων ιατρός να συμπληρώνει τα στοιχεία του ασθενούς. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ασθενής θα λαμβάνει SMS στο κινητό του για την επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης. Στη συνέχεια ιατρός και ασθενής, θα ενημερώνονται μέσω SMS για την απόφαση της επιτροπής, είτε είναι θετική, είτε απορριπτική.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή θα γίνεται μέσα σε λίγες ώρες.  Αν εγκριθεί η αίτηση για την χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων, οι ασθενείς θα ενημερώνονται από το νοσοκομείο υποδοχής και θα προσέρχονται στον καθορισμένο χρόνο του ραντεβού και θα κατευθύνονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα που ισχύουν για τον κορωνοϊό. Η χορήγηση θα γίνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο της έγχυσης.

Όσον αφορά τη χορήγηση της θεραπείας, πρόκειται για απλή διαδικασία όμοια με την έγχυση άλλων αντισωμάτων και διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Ο ασθενής θα παραμένει στην ειδική μονάδα περίπου δύο ώρες για την έγχυση και την παρακολούθηση.