Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ξεκινούν εργασίες αποκατάστασης στο δρόμο "Σπήλι – Αγία Γαλήνη"

Δημοπρατείται το  έργο Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο Δρόμο «Σπήλι – Αγία Γαλήνη και συνδεόμενοι δρόμοι προϋπολογισμού 1,5 εκ Ευρώ

Δημοπρατείται μέσα στον Ιούλιο το  έργο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο Δρόμο «Σπήλι – Αγία Γαλήνη και συνδεόμενοι δρόμοι». Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 27 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ.

Το έργο προϋπολογισμού, 1. 500.00 Ευρώ, προβλέπει εργασίες  κατασκευής επενδεδυμένων τάφρων, τεχνικών έργων για την  αντιμετώπιση των κατολισθήσεων και καθιζήσεων, ασφαλτοστρώσεις -  διαγραμμίσεις και  τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.