Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

"Ξεπαγώνουν" οι τριετίες - Ποιες αλλαγές έρχονται στους μισθούς

Συνδέονται με τη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας σε επίπεδα κάτω του 10%.

Ορατό είναι το ξεπάγωμα των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα από το 2025, θέμα το οποίο συνδέεται με τη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας σε επίπεδα κάτω του 10%.

Ξεπαγώστε τις τριετίες

Μία τέτοια ρύθμιση θα σημαίνει προσαύξηση μισθών έως 30%. Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται ραγδαία αποκλιμάκωση των ποσοστών της ανεργίας, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο την επαναφορά των μισθολογικών τριετιών για όλους και όχι για όσους είχαν την απαραίτητη προϋπηρεσία προ του 2012, κάτι που ισχύει σήμερα.

Οι τριετίες

Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί πως για να υποχωρήσει η ανεργία κάτω από το 10% θα πρέπει να δημιουργηθούν επιπλέον 400.000 νέες θέσεις απασχόλησης, γεγονός εξαιρετικό δύσκολο στην παρούσα οικονομική και πολιτική συγκυρία.

Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας τονίζουν ότι η μείωση της ανεργίας (σε ετήσια βάση) κάτω από 10% έχει μπει ήδη σε τροχιά και το 2025 θα καταγραφεί και επίσημα στην αγορά εργασίας. Η εξέλιξη της ανεργίας με βάση τις εκτιμήσεις του προγράμματος σταθερότητας διαμορφώνεται ως εξής: στο 10,1% για το 2023, στο 9,3% για το 2024, με πτωτική πορεία μέχρι το 8,4% το 2026.

Το ξεπάγωμα των τριετιών θα οδηγούσε σε προσαύξηση μισθού κατά 30% για τους εργαζομένους που έχουν την απαραίτητη προϋπηρεσία (τρεις τριετίες) στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα τα ποσοστά των τριετιών λαμβάνουν μόνο οι εργαζόμενοι που είχαν συμπληρώσει την απαραίτητη προϋπηρεσία (μία, δύο ή τρεις τριετίες) μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012.

Ο αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό, που είχε προλάβει μέχρι τις 14/2/2012 να κατοχυρώσει έστω την πρώτη τριετία, εξακολουθεί να παίρνει την ανάλογη προσαύξηση 10% υπολογιζόμενη επί του εκάστοτε βασικού μισθού.

Τέλος του έτους

Στο τέλος του 2023 θα γίνει η αποτίμηση για το ποσοστό της ανεργίας (αν έχει πέσει κάτω από 10%) και τότε θα χαραχθούν οι πολιτικές. Συνεπώς οι αποφάσεις για το θέμα αυτό θα είναι μπροστά μας για να ληφθούν τον Ιανουάριο του 2024.

Το ξεπάγωμα των τριετιών (έστω από την 1η Ιανουαρίου 2024) θα αφορά εκείνους τους εργαζομένους οι οποίοι δεν είχαν κατοχυρώσει τριετία το 2012. Για αυτούς, ανεξάρτητα από το αν θα μπορούσαν να κατοχυρώσουν επίδομα προϋπηρεσίας στο διάστημα 2012-2023, ο χρόνος για το επίδομα προϋπηρεσίας θα αρχίσει να μετρά από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Το ξεπάγωμα των τριετιών δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, στην περίπτωση που ξεπαγώσουν οι τριετίες το 2024, δεν θα δοθούν αναδρομικά οι αυξήσεις 10% ανά τριετία, οι οποίες δεν δόθηκαν στο διάστημα 2012-2023. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος για τις τριετίες θα ξεκινήσει να μετρά από το 2024 και η προϋπηρεσία πάνω από μία 10ετία (2012-2023) θα χαθεί.

Πηγή: Έντυπη Έκδοση Τα Νέα