Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ξεφυτρώνουν μονάδες παντού

Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μεγάλο μέρος του πληθυσμού δραστηριοποιείται στον τουρισμό

Τουρισμό… βλέπουν που αφήνει κέρδη και οι πιο πολλοί στην Κρήτη και παντού «ξεφυτρώνουν» και μονάδες για την διαμονή των ξένων. Όπως αυτή τη φωτογραφίας, πάνω από τον εθνικό δρόμο στην περιοχή του Πανόρμου, όπου πολύ γρήγορα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μονάδα καταλυμάτων, που βέβαια δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί για να φιλοξενήσει επισκέπτες, αλλά ελπίζεται τη νέα σεζόν θα είναι έτοιμη. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, είτε επενδύοντας είτε απασχολούμενος, δραστηριοποιείται στον τουρισμό…