Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Οι εφοριακοί τι θα έκαναν;

Ο επαγγελματίας, ευτυχώς, διάθετε το ποσό σε ρευστό

Μια φορολογική εκκρεμότητα έσπευσε να τακτοποιήσει πολίτης στο κατάστημα της ΔΟΥ Ρεθύμνου, μας καταγγέλθηκε, και φτάνοντας στο ταμείο για να εξοφλήσει, δίδοντας την πιστωτική του κάρτα έκπληκτος πληροφορήθηκε ότι υπάρχει αδυναμία επειδή το POS λόγω βλάβης(;) αδυνατούσε να δεχτεί την κάρτα και να ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Διερωτήθηκε, λοιπόν, ο επαγγελματίας που ευτυχώς διάθετε το ποσό σε ρευστό και πλήρωσε, πώς θα αντιδρούσαν οι εφοριακοί εάν σε έλεγχο που θα έκαναν στο κατάστημα επαγγελματία, διαπίστωναν ότι για τους ίδιους λόγους δεν μπορούσε να διεκπεραιώσει ανάλογη συναλλαγή. Σίγουρα θα το αντιμετώπιζαν με την συνήθη αυστηρότητα και την επιβολή «τσουχτερών» προστίμων…