Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Οι κατά Λουκά Πράξεις των Αποστόλων με σχόλια Αγίων Πατέρων

Ο Μιχάλης Τρούλης γράφει για το βιβλίο του Μαρίνου Σπυρ. Γαλανάκη

 Ο Μαρίνος Σπυρ.  Γαλανάκης είναι πολυγραφότατος! Τα έργα του διακρίνονται σε δύο περιόδους: A' περίοδος, 1961-1971, με το ψευδώνυμο Αρκάδιος Πηγαίος και Β' περίοδος, 2009-2021, με τ' όνομά του.
«Οι κατά Λουκά Πράξεις των Αποστόλων, με σχόλια των Αγίων Πατέρων», Αθήνα 2021, ανήκει στη Β' περίοδο των συγγραφικών πονημάτων του, κι είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για όλες και για όλους που αναζητούν την αλήθεια, μέσα από τη φιλαναγνωστική τους ικανότητα!
      Ο συγγραφέας, το κείμενο που παρουσιάζει, τις κατά «Λουκά Πράξεις των Αποστόλων», το πήρε, όπως ακριβώς το διατυπώνει ο συγγραφέας του και διατίθεται από το www.imgap.gr AG-Pateres. Κάθε κεφάλαιο, το διακρίνει σ' επιμέρους τμήματα, όπου το θεωρεί αναγκαίο, για καλύτερη νοηματική πρόσληψη. Προσέχει πολύ την αποφυγή οποιουδήποτε νοηματικού, δογματικού ή ερμηνευτικού λάθους, ιδιαίτερα από σκοπιμότητα.
        Οι προσθήκες του, τα σχόλια και οι επεξηγήσεις προέρχονται από τους Αγίους Πατέρες, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Αθανάσιο κ.ά. Όλα τα παίρνει αυτούσια από «John Antony Gramer: Ερμηνεία των Πράξεων του Χρυσοστόμου και διάφορων άλλων», 1844, books.google.gr books και από το «www.imagap.gr file 1 AG-Pateres».
         Οι επεμβάσεις του συγγραφέα περιορίζονται σε κάποιες υπογραμμίσεις, για να τύχουν περισσότερης προσοχής! Ό,τι άλλο προστίθεται αντλήθηκε από άλλα έργα των Πατέρων, καθώς και από τα βιογραφικά στοιχεία των «Συντελεστών ίδρυσης, επέκτασης και οργάνωσης τής Εκκλησίας», που ήδη έχει κυκλοφορήσει και παρουσιαστεί, και αποτελεί ουσιαστικά πρώτο συμπληρωματικό τόμο του παρόντος.
       Αυτός ο αδαπάνητος και αναξιοποίητος θησαυρός της Εκκλησίας μας τράβηξε το ενδιαφέρον του συγγραφέα, γιατί, ενώ αποτελεί την αφετηρία της εκκλησιαστικής Ιστορίας, τον αγνοούν οι περισσότεροι Χριστιανοί, καθώς και ο κατώτερος κλήρος, ενώ όλοι όφειλαν να τον γνωρίζουν.
       Όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε από ποιούς, πώς και κάτω από ποιές συνθήκες ιδρύθηκε και θεμελιώθηκε η Χριστιανική θρησκεία, αλλά και ποιά είναι η πορεία της, η δράση, το κήρυγμα, η διάδοση τού Ευαγγελικού Λόγου... Ένας τέτοιος θησαυρός δεν επιτρέπεται να μένει άγνωστος και ανεκμετάλλευτος.
        Το μήνυμα το στέλνει ο συγγραφέας!

Μιχάλης Τρούλης
Πρόεδρος Δ.Κ.Β. Ρεθύμνου