Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Οι στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη και η ενεργοποίηση της Κρήτης

Πρώτη η Περιφέρεια Κρήτης ξεκίνησε τον διάλογο για την ανάπτυξη των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

«Η Περιφέρεια Κρήτης πρώτη στην Ελλάδα ενεργοποιήθηκε προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των στόχων της βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ», τόνισε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην ημερίδα για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την Ενσωμάτωσή τους στις Περιφερειακές Στρατηγικές.

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), επιδιώκοντας την παρουσίαση, ανάλυση των στόχων και την ανάληψη πρωτοβουλίας και συνεργείων για την διάχυση και υλοποίηση τους, οργάνωσε τη σημερινή ημερίδα, ξεκινώντας τη δημόσια διαβούλευση με τους φορείς και την κοινωνία των πολιτών.

«Ως Περιφέρεια προχωρήσαμε στην πρωτοβουλία σε περιφερειακό επίπεδο μέσα από την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και μέσα από τη συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά και διαπεριφερειακά δίκτυα», τόνισε ο κ. Αρναουτάκης προτείνοντας «έναν οδικό χάρτη που θα περιλαμβάνει την προστασία του περιβάλλοντος με την ευρεία έννοια, όχι απλά την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα στηρίζει τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, θα αναδεικνύει τον πολιτισμικό μας πλούτου, που θα μπορεί να συνθέσει για τη χώρα μας μια αναπτυξιακή πρόταση με πραγματικά μοναδικά χαρακτηριστικά».

Την περαιτέρω ανάλυση του οδικού χάρτη  έκανε ο αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δημήτρης Ξενάκης, εστιάζοντας στις δυνατότητες και τις επιλογές που ανοίγονται για την Κρήτη και την αποτελεσματική καθώς και φιλόδοξη συνεργασία Πανεπιστημίου και Περιφέρειας Κρήτης με στόχο την ανάδειξη των αναπτυξιακών αξόνων του νησιού, εστιάζοντας στην αγροδιατροφή, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.