Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας... από το ΕΑΠ

Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο μάθησης, εκπαιδευτικές μέθοδοι και υποκίνηση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ΕΑΠ

Το Πρόγραμμα έχει τη μορφή e-learning, διαρκεί 300 ώρες που κατανέμονται σε 15 εβδομάδες. Έχει διδακτικό υλικό 450 περίπου σελίδων. Αντιστοιχεί σε 10 μονάδες ECTS, εντάσσεται στο 7 ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και οδηγεί σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του ΕΑΠ.

Έναρξη: 28/04/2017
Λήξη Μελέτης Υλικού: 16/07/2017 (Η τελική εργασία μπορεί να κατατεθεί έως την
03/09/2017)

Κόστος συμμετοχής: 300€ . Για ανέργους το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 200 ευρώ
με υποβολή βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Στόχος

Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους επιμορφωνόμενους τη δυνατότητα να
κατανοούν σε βάθος τις πολλαπλές διαστάσεις μίας ολοκληρωμένης διδασκαλίας
(περιεχόμενο, υποκίνηση, σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων, σχέση με το κοινωνικό
πλαίσιο) και να μπορούν να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες διδασκαλίες στο εκπαιδευτικό
πλαίσιο. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα προσφέρει παραδείγματα και καλές πρακτικές.
Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε εδώ.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

- Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

- Εκπαιδευτές Ενηλίκων, αποφοίτους ΑΕΙ

- Αποφοίτους Σχολών Νηπιαγωγών, ΠΤΔΕ και Καθηγητικών Σχολών και

Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα από
28/03/17 μέχρι 20/04/17 ή μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των θέσεων. Λόγω
συγκεκριμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για την υποβολή
αίτησης πατήστε εδώ .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Lkaldani@eap.gr (αρμόδια: κ. Καλδάνη) ή να καλείτε στο 210-9097214.