Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ουρά για τη… σύνταξη

Άπαντες ανέμεναν με υπομονή να εξυπηρετηθούν

Μόλις έφεξε η μέρα σήμερα στους χώρους έξω από τα τραπεζικά καταστήματα του Ηρακλείου υπήρχαν… ουρές συνταξιούχων για να εισπράξουν τη σύνταξή τους. Και η αλήθεια είναι ότι άπαντες ανέμεναν με υπομονή να εξυπηρετηθούν δίχως διαμαρτυρίες και φωνές όπως συνέβαινε σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. Στο σύνολό τους, πάντως, οι συνταξιούχοι περίμεναν με τις μάσκες στο πρόσωπο τους και στην είσοδο υπάλληλος της τράπεζας  συντόνιζε. Η ουρά των συνταξιούχων είναι από την τράπεζα στην Χανιώπορτα, όπου δεν παρατηρήθηκαν γεγονότα!