Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ο ήλιος πήγε πολλούς στους ελαιώνες

Τα δέντρα φέτος έχουν πολύ καρπό

Όλοι οι ελαιώνες σχεδόν στα νότια του Ρεθύμνου είχαν κόσμο και ήταν αναμενόμενο, καθώς η μέρα ήταν ηλιόλουστη, ιδανική για λιομάζεμα. Τα δέντρα φέτος έχουν πολύ καρπό, «είναι η μεγάλη βεντέμα των τελευταίων χρόνων», παρατηρούν παραγωγοί και στα περισσότερα οι κλάδοι γέρνουν από το φορτίο…