Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ο "Θρύλος και Οραματιστής" Μανώλης Γλέζος

Γράφει ο Κωστής Ι.Γ. Καλλέργης (ΚΙΓΚ)

Πέταξε γιά τούς Ουρανούς

 κι ο Γλέζος ο Μανώλης !

Σύμβολο τής Αντίστασης

και τής Ελλάδας όλης!!

Θρύλος και Οραματιστής!

Ηταν η λεβεδιά μας!

Τώρα θά ζεί στή σκέψη μας

καί πάντα στήν καρδιά μας.

30/3/2020

Κιγκ