Επικαιρότητα
Άρθρογραφία
Ψυχαγωγία

Ο ΚΙΓΚ για την Αγία Σοφία

Γράφει ο Κωστής Ι.Γ. Καλλέργης

Μαρμαρωμένε Βασιλιά ξύπνα καί μή κοιμάσαι!
Έχεις και μιά Αποστολή πού πρέπει νά θυμάσαι!
Τήν Πόλη μάς τήν πήρανε καί τό χουμε χωνέψει!
Μ´αυτό μέ τήν Αγιά Σοφιά , η σκέψη δέ θ αρνέψει.
Σύμβολο είναι Ιερό ! σάν τούς Αγίους Τόπους!!
Μνημείο πανανθρώπινο ! Στολίδι στούς ανθρώπους.
Τάχα θ ανοίγαν τήν Σχολή τής Χάλκης τήν αγκάλη...
Κι αντί γι αυτό μιά ασκημιά θά κάμουνε μεγάλη.
Όλη η ανθρωπότητα θαρρώ έχει χαλάσει.
Αλλιώς Τουρκία κι Ερντογάν, Θά είχανε σχολάσει....
Ο Ο.Η.Ε ανύπαρκτος ! Ως έχει καταντήσει....
Ούτε πού σβήνει μιά φωτιά αν τύχει καί κεντήσει...
Ανύπαρκτα κι ασήμαντα τών Ηγετών τά ύψη.....
Παγκόσμια η ένδεια. Παγκόσμια κι η Θλίψη.